Transportföretagen startar en opinionssajt

2016.10.31

För att skapa en gemensam kommunikativ plattform startar organisationen Transportföretagen en opinionssajt. Sajten syftar till att samla Transport ...

Stort rekryteringsbehov av lastbilsförare!

2017.01.16

Enligt en enkät från TYA behöver 2 200 lastbilsförare anställas inom de närmaste sex månaderna.

Nytt varsel om strejk mot APM Terminals

2017.01.13

Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an) varslar åter om strejk mot APM Terminals. Strejken är satt till åtta timmar under en dag.

Välkommet regeringsbeslut om investeringar i sjöfartsinfrastruktur

2017.01.13

Sveriges Hamnar välkomnar regeringens beslut i infrastrukturpropositionen att investeringar i allmänna farleder numera ska behandlas på samma sätt ...

Uppdaterad information om konflikten i Göteborgs Hamn

2017.01.13

Nedan listas frågor och svar kring konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet.

Pressmeddelande: Li Jansson blir ny branschchef för Säkerhetsföretagen

2017.01.11

Den 1 april tillträder Li Jansson tjänsten som branschchef för Säkerhetsföretagen – ett förbund inom Transportföretagen. Li Jansson kommer närmast ...

I dag bildades förbundet Säkerhetsföretagen

2017.01.11

I dag bildades Säkerhetsföretagen, ett nytt förbund inom Transportföretagen. Det nya förbundet kommer att driva bransch- och arbetsgivarfrågor och ...